Toetame Balti Keti velotuuri

Meil on suur au olla 2020 aastal toimuva Balti Keti Velotuuri toetajate hulgas.

Balti Keti velotuur, mis taaselustati 2011. aastal, meenutamaks kolme Balti riigi elanike ühist vabadustahet. 1989. aasta augustis saatsid eestlased, lätlased ja leedulased külg külje kõrval seistes, 600 km pikkuse inimketina, tervele maailmale jõulise sõnumi – tahame olla vabad rahvad, vabal maal.

 

 

 

 

 

Ehitame Automaailma kauplustele päikesepargid

Oleme juba rajanud pargid Võru ja Tallinna Kadaka tee Automaailma katustele, sellel aastal ehitame päikesepargid Kuressaare, Valga, Tartu, Pärnu ja Tallinna Peteburi tee Automaailma katustele.
Kokku 325 kW

Päikeseratas tänab Automaailma usalduse eest.

 

 

 

 

 

Ehitasime Haapsalu Veevärgile 100 kW päikeseelektrijaama

Juuli lõpus valmis 100 kW päikeseelektrijaam, mis hakkab elektriga varustama Haapsalu Veevärgi reoveepuhastit ja peapumplat.

 

 

 

 

 

 

 

Ehitame koostöös Diotech Electricuga valdava enamuse Enefit Green-i poolt 2020. aastal rajatavatest päikeseelektrijaamadest

Eesti Energia AS-i tütarettevõte Enefit Green AS hankis raamlepingu partnerit päikeseelektrijaamade ehituseks kuni 2020. aasta lõpuni. Meil on au teatada, et tihedas konkurentsis osutusid parimaks pakkumiseks  Päikeseratas ning Diotech Electric OÜ poolt esitatud ühispakkumine.

Raamlepingu partneriks olemine on üheaegselt nii tunnustus kui ka märkimisväärne väljakutse. Oleme tänulikud Enefit Green-i meeskonna poolse usalduse eest. Anname endast maksimumi, et rajatavad päikeseelektrijaamad oleks ehitatud kvaliteetselt ning toimiksid nõuetekohaselt kogu kavandatud eluea jooksul.

 

 

 

Ehitasime Diotech Electricuga Tartu Teaduspargi katustele päikeseelektrijaamad

Rajasime Tartu Teaduspargi katustele otseliini päikesejaamad kokku nimivõimsusega 180 kW.
Töö tulemusena varustatakse Tartu Teaduspargis tegutsevaid ettevõtteid päikesest toodetud elektriga, mis katab suure osa Teaduspargi asukate aastasest elektritarbimisest.

 

 

 

 

 

 

Tõime turule uudse päikeseelektrijaamade teenuse

Päikeseelektrijaamade teenus võimaldab sobiva kinnistu olemasolul alustada päikesest elektri tootmist ilma alginvesteeringuta. Eelduseks on teenusleping, mis sõlmitakse ca 7 – 10 aastasele perioodile.
Eesmärgiks on muuta päikeseelekter kättesaadavaks kõigile huvilistele, olenemata, kas jaama rajamiseks on olemas algkapital ja/või tehnilised teadmised.
Investeerime kliendi maatükile jaama rajamisse ning hooldame meie poolt rajatud päikesejaama kogu teenuse perioodil.

Teenusperioodi lõppedes läheb jaama omandiõigus üle kliendile. Teenusmudel võimaldab omandada päikesejaama täiendava kapitali vajaduseta, sest jaama soetamiseks vajalikud vahendid teenitakse päikesest elektri tootmise tulemusena. Kuna jaama eluiga on üle 25 aasta, jääb teenuslepingu lõppedes kliendi omandisse päikesejaam, millel on täiendav tuluteenimise potentsiaal vähemalt 10 pluss aastat.

Planeerides oskuslikult, pakub päikeseenergia nii majanduslikult kui ka keskkondlikult kasulikku alternatiivi traditsioonilisele elektrienergiale.