Võrguühendusega (on-grid) süsteemid

Selleks et koduse majapidamise tarbeks ise elektrit toota on võimalus välja ehitada oma energiavajadusi kattev päikeseelektrijaam ja hakata mikrotootjaks.

Võrguühenduseta (off-grid) süsteemid

Võrguühenduseta ehk off-grid süsteem kasutab päikesepaneele akude laadimiseks. Tänu akudele saab elektrivoolu tarbida ka siis kui päike on juba loojunud.

Teenused

Võrguühendusega (on-grid) süsteemid

Selleks et koduse majapidamise tarbeks ise elektrit toota on võimalus välja ehitada oma energiavajadusi kattev peikeseelektrijaam ja hakata mikrotootjaks. Kuni 15kW elektritootmisseadmed liigitatakse mikrotootmisseadmeteks. Kogu energia, mis oma tarbimisest üle jääb saab müüa võrguettevõtjale kehtiva börsihinna alusel. Elektri müümiseks tuleb sõlmida võrguettevõttega elektrimüümise leping.
Võrku toodetud taastuvenergia eest täiendava toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ka Eleringile.

Kui aga on plaan hakata tootma elektrit müümise eesmärgil, siis on võimalik rajada ka päikeseelektrijaam, mille võimsus ületab 15kW.
Kuni 200kW võimsusega jaam liigitub väiketootjaks
Üle 200kW võimsusega jaam liigitub elektritootjaks
Mida suurem on tootmisseade, seda mahukam on sellega seonduv asjaajamine ja paberimajandus.

Kõiki päikesejaamu saab rajada nii hoone katusele, fassaadile kui ka eraldiseisvalt maapinnale.
Päikeseeelektrijaam on tõhus vahend ka hoone energiamärgise alandamiseks.

Võrguühenduseta (off-grid) süsteemid

Kui olete situatsioonis, kus:
  • Võrguühendusega liitumine on võimatu
  • Võrguühendusega liitumine on liiga kallis
  • Võrguühenduse kvaliteet ja häirekindlus ei rahulda teid
  • Soovite olla täiesti sõltumatu elektriturul toimuvast

siis saab rajada päris eraldiseisva süsteemi, kus kogu vajaminev elektrienergia toodetakse endale ise. Võrguühenduseta ehk off-grid süsteem kasutab päikesepaneele akude laadimiseks. Tänu akudele saab elektrivoolu tarbida ka siis kui päike on juba loojunud.

Off-grid süsteemid sobivad hästi näiteks eramajadele või suvilatele.