Ettevõttest

Päikeseratas OÜ alustas tegevust ajal, kui taastuvenergia seadmete hinnad maailmaturul langesid ja riigi hoiak muutus taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmisel soosivaks..

Kõik meie töötajad omavad pikaajalist kogemust tugevvoolu valdkonnas. Oleme teostanud tugevvoolutöid erineva keerukuse ja suurusega ehitistele (sadamad, haiglad, koolid, büroohooned, terviserajad jne). Lisaks tugevvoolupädevusele on meie töötajad läbinud mitmeid taastuv- ja päikeseenergia koolitusi.

Päikeseratas OÜ on ettevõte, mis pakub erinevaid päikeseenergialahendusi arvestades kliendi võimaluste ja vajadustega.

Ehitame päikeseenergiat tootvaid mikrotootmisjaamasid, tootmisjaamasid, võrguühenduseta off- grid ja hübriidelektrijaamasid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Oleme sertifitseeritud edasimüüja, paigaldaja ja hooldaja mitmetele tuntud taastuvenergia tootjatele: JA SOLARLG SOLAR,,  SolarEdge, Kostal, Victron Energy, SMA, BYD, Fronius, Canadian Solar, Wagner, Renusol, S Flex, ABB

 

Teeme oma tööd täpselt ja kohusetundlikult. Oleme kliendile toeks alates idee sünnist kuni süsteemi võrku lülitamiseni.

 

Miks paigaldada päikesepaneelid?

Elektrienergia hind koos võimalike kõrvalkuludega on pidevalt kasvamas. Päikeseelektrijaama abiga saab end elektriturul toimuvast sõltumatuks teha ja vähendada oma elutegevusega ümbritseva keskkonna saastamist. Oma tarbeks toodetud elektril puuduvad kõrvalkulud: võrgutasu, aktsiis, taastuvenergia tasu, käibemaks.

Paljudel juhtudel on päikeseenergiast saanud ka äriprojekt, kus elektrijaamad toodavad energiat vaid võrku müümiseks. Lisaks kehtivale Nord Pool`i börsihinnale tasub Elering AS hetkel toetust 0,0537 Eurot kWh kohta, seega saadav tulu kokku on ligi 0,1 Eurot kWh kohta

Päikeseelektrijaamade eluiga on kaasaegsetel seadmetel juba üle 30 aasta ning investeeringu tasuvus lüheneb iga aastaga. Erinevates meetmetes taastuvenergia tootmisjaamade rajamist toetavad  PRIA, Kredex ja KiK

 

Miks peaks valima meid seda kliendi jaoks keerukat protsessi lahendama?

 • lähtudes objekti eripärast teostame tasuvusanalüüsi spetsiaalse simulatsioonitarkvaraga, mis võtab väga detailselt arvesse kogu objekti spetsiifika. Analüüs käsitleb detailselt ka finantspoolt ning analüüsi tulemusena koostame objektile hinnapakkumise;
 • koostame nõuetekohase projekti;
 • oleme abiks kogu paberimajanduse korraldamisel;
 • päikesejaama rajamisel kasutame ainult uuenenud ning kvaliteetseid materjale;
 • korraldame kontrollmõõdistused ja kasutuselevõtule eelneva inspekteerimise;
 • teostame  hooldus ja käidutöid, et kogu süsteem toimiks probleemivabalt ja tootlikus oleks maksimaalne;
 • anname teostatud tööle 5 aastase garantii, päikesepaneelidel on tehasegarantii 10 aastat ja rohkem, inverteritel 5 aastat ja rohkem.

Teenused

Võrguühendusega (on-grid) süsteemid

Selleks et koduse majapidamise tarbeks ise elektrit toota on võimalus välja ehitada oma energiavajadusi kattev peikeseelektrijaam ja hakata mikrotootjaks. Kuni 15kW elektritootmisseadmed liigitatakse mikrotootmisseadmeteks. Kogu energia, mis oma tarbimisest üle jääb saab müüa võrguettevõtjale kehtiva börsihinna alusel. Elektri müümiseks tuleb sõlmida võrguettevõttega elektrimüümise leping.
Võrku toodetud taastuvenergia eest täiendava toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ka Eleringile.

Kui aga on plaan hakata tootma elektrit müümise eesmärgil, siis on võimalik rajada ka päikeseelektrijaam, mille võimsus ületab 15kW.
Kuni 200kW võimsusega jaam liigitub väiketootjaks
Üle 200kW võimsusega jaam liigitub elektritootjaks
Mida suurem on tootmisseade, seda mahukam on sellega seonduv asjaajamine ja paberimajandus.

Kõiki päikesejaamu saab rajada nii hoone katusele, fassaadile kui ka eraldiseisvalt maapinnale.
Päikeseeelektrijaam on tõhus vahend ka hoone energiamärgise alandamiseks.

Võrguühenduseta (off-grid) süsteemid

Kui olete situatsioonis, kus:
 • Võrguühendusega liitumine on võimatu
 • Võrguühendusega liitumine on liiga kallis
 • Võrguühenduse kvaliteet ja häirekindlus ei rahulda teid
 • Soovite olla täiesti sõltumatu elektriturul toimuvast

siis saab rajada päris eraldiseisva süsteemi, kus kogu vajaminev elektrienergia toodetakse endale ise. Võrguühenduseta ehk off-grid süsteem kasutab päikesepaneele akude laadimiseks. Tänu akudele saab elektrivoolu tarbida ka siis kui päike on juba loojunud.

Off-grid süsteemid sobivad hästi näiteks eramajadele või suvilatele.