Ettevõttest

 

Päikeseratas OÜ alustas tegevust ajal, kui taastuvenergia seadmete hinnad maailmaturul langesid ja riigi hoiak muutus taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmisel soosivaks.

Kõik meie töötajad omavad pikaajalist kogemust tugevvoolu valdkonnas. Oleme teostanud tugevvoolutöid erineva keerukuse ja suurusega ehitistele (sadamad, haiglad, koolid, büroohooned, terviserajad jne). Lisaks tugevvoolupädevusele on meie töötajad läbinud mitmeid taastuv- ja päikeseenergia koolitusi.

Päikeseratas OÜ on ettevõte, mis pakub erinevaid päikeseenergialahendusi arvestades kliendi võimaluste ja vajadustega.

Ehitame päikeseenergiat tootvaid mikrotootmisjaamasid, tootmisjaamasid, võrguühenduseta off- grid ja hübriidelektrijaamasid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Oleme sertifitseeritud edasimüüja, paigaldaja ja hooldaja mitmetele tuntud taastuvenergia tootjatele: Phono Solar,  SolarEdge, Kostal, Victron Energy, SMA, BYD, Fronius, Canadian Solar, Wagner, Renusol, S Flex, ABB

 

Teeme oma tööd täpselt ja kohusetundlikult. Oleme kliendile toeks alates idee sünnist kuni süsteemi võrku lülitamiseni.

 

Miks paigaldada päikesepaneelid?

Elektrienergia hind koos võimalike kõrvalkuludega on pidevalt kasvamas. Päikeseelektrijaama abiga saab end elektriturul toimuvast sõltumatuks teha ja vähendada oma elutegevusega ümbritseva keskkonna saastamist. Oma tarbeks toodetud elektril puuduvad kõrvalkulud: võrgutasu, aktsiis, taastuvenergia tasu, käibemaks.

Paljudel juhtudel on päikeseenergiast saanud ka äriprojekt, kus elektrijaamad toodavad energiat vaid võrku müümiseks. Lisaks kehtivale Nord Pool`i börsihinnale tasub Elering AS hetkel toetust 0,0537 Eurot kWh kohta, seega saadav tulu kokku on ligi 0,1 Eurot kWh kohta

Päikeseelektrijaamade eluiga on kaasaegsetel seadmetel juba üle 30 aasta ning investeeringu tasuvus lüheneb iga aastaga. Erinevates meetmetes taastuvenergia tootmisjaamade rajamist toetavad  PRIA, Kredex ja KiK

 

Miks peaks valima meid seda kliendi jaoks keerukat protsessi lahendama?

  • lähtudes objekti eripärast teostame tasuvusanalüüsi spetsiaalse simulatsioonitarkvaraga, mis võtab väga detailselt arvesse kogu objekti spetsiifika. Analüüs käsitleb detailselt ka finantspoolt ning analüüsi tulemusena koostame objektile hinnapakkumise;
  • koostame nõuetekohase projekti;
  • oleme abiks kogu paberimajanduse korraldamisel;
  • päikesejaama rajamisel kasutame ainult uuenenud ning kvaliteetseid materjale;
  • korraldame kontrollmõõdistused ja kasutuselevõtule eelneva inspekteerimise;
  • teostame  hooldus ja käidutöid, et kogu süsteem toimiks probleemivabalt ja tootlikus oleks maksimaalne;
  • anname teostatud tööle 2 aastase garantii.  Päikesepaneelidel on tehasegarantii 10 aastat ja inverteritel 5 aastat.